Contact

Date de contact

Adresa: Str. Romulus, nr. 44 A, Sector 3, Bucuresti
Email: contact.neurologie@gmail.com
Telefon programari: 0783.02.33.88
Program:
*Consultatiile se efectueaza pe baza de programare

Mijloace de transport in comun:

- Tramvai 14 (Legatura cu Bd 1 Decembrie 1918, Sos Pantelimon, Bd Ferdinand, piata Sf Vineri)
- Tramvai 40 (Legatura cu bd Th Pallady, Bd 1 Decembrie 1918, Bd Basarabia, piata Sf Vineri)  
- Tramvai 55 (Legatura cu Sos Pantelimon, Sos Iancului, Bd Pache Protopopescu)  
Autobuz RATB 313 (Legatura cu Piata Sfanta Vineri, Blvd Unirii, Piata Unirii, Colegiul National Gh Sincai , Blvd. Tineretului - Palatul National al Copiilor)
Autobuz RATB 116 (Legatura cu Piata Sfanta Vineri, Piata Unirii, Colegiul National Gh Sincai, Luica, Gara Progresul) 
- Autobuz RATB 117 ( Legatura cu Piata Sfanta Vineri, Piata Unirii, Piata Regina Maria) 
Autobuz RATB 605 (Legatura cu sos Bucuresti-Ploiesti, Bd Aerogarii, Str Barbu Vacarescu, Calea Mosilor, piata Sf Vineri)
Autobuz RATB 133 (Legatura cu Gara Basarab, Gara de Nord, Piata Romana, Mihai Bravu)